نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
پرينت سرور ديلينک
DPR-1020

تجهیزات شبکه
کابل شبکه ديلينک Cat5e UTP
NCB-5EUBLUR-305

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 UTP ديلينک
NCB-C6UGRYR-100

تجهیزات شبکه
کابل شبکه LSZH ديلينک
NCB-C6UGRYR-305-LS

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6 FTP ديلينک
NCB-C6SGRYR-305

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat6A UTP ديلينک
NCB-6AUGRYR-305

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat5e UTP ديلينک
NCB-5EUBLUR-100

تجهیزات شبکه
کابل شبکه Cat5e FTP ديلينک
NCB-5ESBLUR-305

تجهیزات شبکه
کابل شبکه ديلينک Cat6 UTP
NCB-C6UGRYR-305