نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي دو پورت ديلينک
DVG-2102S

تجهیزات شبکه
ويپ گيت وي 4 پورت FXS ديلينک
DVG-5004S

تجهیزات شبکه
ويپ گيت وي 4 پورت FXO ديلينک
DVG-6004S

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 8 پورت FXS ديلينک
DVG-5008S

تجهیزات شبکه
ويپ گيتوي 8 پورت FXO ديلينک
DVG-6008S