نام محصول :
 

تجهیزات شبکه
آداپتور POE پلنت
POE-100SK