موضوع : قدر داني رئيس جمهور منتخب از فعالان فضاي مجازي
خلاصه : رئيس جمهور منتخب مردم خطاب به همه ايرانيان، از حضور پرشور و حماسه آفرين آنان در انتخابات قدرداني و تاکيد کرد: پيروز انتخابات، آزادي، استقلال و حاکميت ملي است و من رييس جمهور همه ملت و نيازمند کمک تک تک مردم ايران هستم.

رئيس جمهور روحاني: پيروز انتخابات ملت سرافراز ايران، آزادي، استقلال و حاکميت ملي فعالان فضاي مجازي را قدردانم
  رئيس جمهور منتخب مردم خطاب به همه ايرانيان، از حضور پرشور و حماسه آفرين آنان در انتخابات قدرداني و تاکيد کرد:
 پيروز انتخابات، آزادي، استقلال و حاکميت ملي است و من رييس جمهور همه ملت و نيازمند کمک تک تک مردم ايران هستم.
به گزارش شبکه خبري ICTPRESS
، دکتر روحاني در يک پيام زنده تلويزيوني خطاب به همه ملت ايران گفت: سلام و درود
 خالصانه من بر ملت بزرگ ايران که با حضور و مشارکت گسترده معنادار و موثر خود در انتخابات ارديبهشت 96 گامي بلند
 در راه اعتلا و منافع ملي و سرافرازي ايران عزيز برداشت..
رئيس جمهور  با بيان اين که  بيش از 41 ميليون راي شما تاريخ کشور را از توقف و ترديد به در آورد و ايران را در تداوم راه توسعه
 و ترقي خويش قرار داد، افزود: شما در 29 ارديبهشت به همه آنها که ما را به بازگشت به گذشته يا توقف در شرايط فعلي مي خواندند   نه گفتيد و
 زمانه را به جلو رانديد.
روحاني گفت: مشارکت تاريخي شما در پاي صندوق راي فارغ از آنکه در اين رقابتي ترين انتخابات تاريخ ايران به چه کسي راي داديد شگفتي ساز شد.
دکتر روحاني رييس جمهور منتخب مردم از فعالان فضاي مجازي تقدير کرد