موضوع : افزايش جرايم سايبرى در جهان
خلاصه :شرکت McAfee   يکى از شرکت هاى پيشرو در زمينه امنيت کامپيوترى، هزينه سالانه ناشى از جرايم سايبرى در
 اقتصاد جهانى را بيش از 400 ميليارد دلار اعلام کرده است. انتظار مى رود اين رقم تا سال2019 چند برابر شده و
 به2.1 تريليون دلار برسد. به گزارش فاوانيوز به نقل از تسنيم، سازمان آنکتاد نيز حجم مبادلات از طريق تجارت
الکترونيک را در سال 2016 حدود 22 تريليون دلار برآورد کرده که 3/1 درصد‏ از کل توليد ناخالص داخلى جهان
 در اين سال را تشکيل مى دهد.اگرچه شبکه هاى ارتباطات جهانى در حال توسعه روزافزون هستند ولى بنگاه ها نيز
 مى بايد ضمن توجه به آسيب هاى  وارده از طريق حملات سايبرى، نسبت به بروزرسانى نرم افزارهاى مورد استفاده
 و افزايش ايمنى آنها اقدام کنند.کشورهاى موفق در زمينه کاهش حملات سايبرى با کسب رتبه هاى برترين توسط امريکا،
 کانادا، استراليا، مالزى و عمان گزارش  داده شده است.

www.favanews.com