موضوع : تصور اينترنتي با سرعت 43 ترابايت در ثانيه با فيبر نوري به حقيقت مي پيوندد
خلاصه : وايرلس ممکن است سريع باشد، اما فيبر نوري عالي مستقر شده، تصور ارتباطي با سرعت 43 ترابايت در ثانيه است.


وايرلس ممکن است سريع باشد، اما فيبر نوري عالي مستقر شده، تصور ارتباطي با سرعت 43 ترابايت در ثانيه است.
در حاليکه استفاده از  داده سريع در اکثر جاهاي آمريکا و ديگر نقاط جهان لذتبخش است، حقيقت اين است که تکنولوژي
 وايرلس محدوديت هايي ذاتي دارد که تاکنون راه حلي براي آن ها پيدا نشده است.
علم يقينا روشي خواهد يافت تا نه تنها پهناي باند بيشتر و گستره اي فراتر از طيف به وجود آورد بلکه راه حل هايي براي بهبود
 بخشيدن و سرعت دهي به اين پوشش مي يابد.
حتي با ايده هايي که به اجرا در آمده و ما در در آينده خود را جداي از مشکل داده و پوشش تصور مي کنيم، حقيقت اين است تا
 زمانيکه سيگنال به آنتن برخورد مي کند، اشيا در دنياي "سيم کشي شده" خواهند بود. بالطبع، عوامل زيادي در سرعت داده اي
 که از آن لذت مي بريم، از اين بسترها تاثير مي پذيرند.
در مناطق روستايي، مدارات مهندسي شده، جهت فراهم آوردن پهناي باند لازم، بيشتر از مقدار نياز توانايي دارند تا آنجا که کاربر
 را به سرعت انتقال داده چند صد مگابايت در ثانيه مجهز مي کنند. در مناطق شهري، اين اتصالات توسط فيبر نوري صورت
 مي گيرد سرعت داده با مقياس حامل نوري (OC) اندازه گيري مي شود  که با فاصله زيادي از مدارات سنتي پيشي گرفته است.
از آنجاييکه اتصال هاي سيگنال ديجيتال مهندسي شده تا حداکثر400 مگابايت در ثانيه مي رسد، اتصال حاصل از فيبر هاي رايج
غالبا با استفاده از حلقه و نقطه به نقطه هاي  SONET  يا (Synchronous Optical Network = شبکه نوري همگام) ايجاد مي شود.
 که داراي ارتباطات 48 OC يا بيشتر (2.5 گيگابايت در ثانيه يا بيشتر).

فيبر نوري

در پژوهش هاي کاربردي، فناوري نوري به سرعت داده اي دست مي يابد که هر گونه تخيلي را فرو مي نشاند. اخيرا در چين، شرکت
 پشتيبان اين توزيع، ZTE و تلکام چين (China Telecom) قادر شدند يک اتصال بي اشکال 1 ترابايت در ثانيه را به وسيله تک رشته
 فيبر با پوشش 3200 کيلومتربراي درست 24 توليد کنند.
در عين حين، در دانشگاه فني دانمارک (DTU)، تيمي از پژوهشگران توانستند با انتقال سيگنال 43 ترابايت در ثانيه را با يک تک رشته
 فيبري و تنها با استفاده از يک انتقال دهنده رکورد شکني کنند. براي اينکه موضوع را واضح تر کنيم بايد بدانيد که 43 ترابايت در ثانيه
 43.000.000 مگابايت در ثانيه يا در واقع يک ميليون بار سريع تر از چيزي ست که هم اکنون در اتصالات خود از آن استفاده مي کنيم.
 اگر هنوز معناي اين سرعت را متوجه نشده ايد، دانلود فيلم فول اچ دي مورد علاقه تان را در کمتر از يک ميلي ثانيه تصور کنيد. يک فايل
1 گيگابايتي حدود 0.2 ميلي ثانيه زمان مي خواهد.
اين موفقيت دانشگاه فني دانمارک کاملا دو برابر رکورد قبلي که 26 ترابايت در ثانيه و توسط موسسه آلماني کارلسروهه (Karlsruhe)
 ايجاد شده بود، نيست. فيبر استفاده شده در تحقيقات دانشگاه فني دانمارک توسط NTT در ژاپن توسعه يافت. اين بستر يک رشته از فيبر
 است، اما هر رشته داراي هفت "هسته" يا نخ است. دانشگاه فني دانمارک از يک ليزر براي انتقال داده استفاده کرد، و تمام هفت هسته
 اين فيبر "چند هسته اي" ، وام دار چنين سرعت هاي دنباله داري است.
اين مسئله براي کابران نهايي مثل ما به چه معناست؟ در آينده نزديک هيچ معنايي ندارد، اما کاربردهاي صنعتي با توسعه فناوري، مقرون
 به صرفه تر خواهد شد. انتظار مي رود در آينده قسمت "سيم کشي شده" منزل، با فناوري بي سيم براي مصرف کننده ها توسعه يابد.
http://www.emamkhomeini-uast.ac.ir/sites/1/39/tazeh-haye-fanavari.html