موضوع : VDSL چيست؟
خلاصه :  مودم هاي کابلي و يا خطوط ADSL عليرغم ارائه سرعت مناسب در کاربردهائي که به آنها اشاره گرديد، فاقد سرعت لازم مي باشند.
اخيرا" سازمانها و شرکت هاي متعددي تکنولوژي VDSL )Very high bit-rate DSL) را مطرح نموده اند. برخي از شرکت ها اقدام
به ارائه سرويس فوق در برخي از نقاط کشورامريکا نموده اند. VDSL پهناي باند بسيار بالائي را ارائه و سرعت انتقال اطلاعات
52 مگابيت در ثانيه است .


استفاده از خطوط با سرعت بالا به منظور دستيابي به اينترنت طي ساليان اخير بشدت رشد داشته است . مودم هاي کابلي و خطوط
ADSL دو رويکرد متفاوت در اين زمينه مي باشند. تکنولوژي هاي فوق امکان دستيابي کاربران را با سرعت مطلوب به اينترنت
 فراهم مي نمايند. اينترنت بسرعت در حال رشد در تمامي ابعاد است . تلويزيون هاي ديجيتالي و پخش تصاوير ويدئويي دو کاربرد
 جديد در اينترنت بوده که علاقه مندان و مشتاقان زيادي را به خود جلب نموده است . به منظور ارائه خدمات فوق و ساير خدمات
 مشابه ، کاربران و استفاده کنندگان اينترنت نيازمند استفاده از خطوط بمراتب سريعتر نسبت به وضعيت فعلي مي باشند.
 مودم هاي کابلي و يا خطوط ADSL عليرغم ارائه سرعت مناسب در کاربردهائي که به آنها اشاره گرديد، فاقد سرعت لازم مي باشند.
اخيرا" سازمانها و شرکت هاي متعددي تکنولوژي VDSL )Very high bit-rate DSL) را مطرح نموده اند. برخي از شرکت ها اقدام
به ارائه سرويس فوق در برخي از نقاط کشورامريکا نموده اند. VDSL پهناي باند بسيار بالائي را ارائه و سرعت انتقال اطلاعات
52 مگابيت در ثانيه است . سرعت فوق در مقايسه با DSL ( حداکثر سرعت 8 تا ده مگابيت در ثانيه ) و يا مودم هاي کابلي بسيار بالا
 بوده و قطعا" نقطه عطفي در زمينه دستيابي به اينترنت از نظر سرعت خواهد بود. نقطه عطف قبلي، گذر از مرحله استفاده از
 مودم هاي با ظرفيت 56 کيلو بيت در ثانيه به broadband بود ( مودم هاي کابلي و خطوط DSL) .

مباني DSL
در زمان نصب يک تلفن ( استاندارد) در اغلب کشورها از يک زوج کابل مسي استفاده مي شود. کابل مسي داراي پهناي بمراتب بيشتري
 نسبت به آنچيزي است که در مکالمات تلفني استفاده مي گردد ( بخش عمده اي ازظرفيت پهناي باند استفاده نمي گردد ) . DSL از پهناي
 باند بلااستفاده بدون تاثير گذاري منفي بر کيفيت مکالمات صوتي ، استفاده مي نمايد. ( تطبيق فرکانس هاي خاص به منظور انجام عمليات خاص )
به منظور شناخت نحوه عملکرد DSL ، لازم است در ابتدا با يک خط تلفن معمولي آشنائي بيشتري پيدا گردد. اکثر خطوط تلفن و تجهيزات
 مربوطه داراي محدوديت فرکانسي در ارتباط با سوئيچ ، تلفن و ساير تجهيزاتي مي باشند که بنوعي در فرآيند انتقال سيگنا ل ها دخالت دارند.
 صداي انسان ( در يک مکالمه صوتي معمولي ) توسط سيگنال هائي با فرکانس بين صفر تا 3400 قابل انتقال است . محدوده فوق بسيار ناچيز است
 (مثلا" اغلب بلندگوهاي استريو که داراي محدوده بين 20 تا 20000 هرتز مي باشند) . کابل استفاده شده در سيستم تلفن قادر به انتقال سيگنال هائي
 با ظرفيت چندين ميليون هرتز مي باشد. بدين ترتيب در مکالمات صوتي صرفا" از بخش بسيار محدودي از پهناي باند موجود، استفاده مي گردد.
 با استفاده از پهناي باند استفاده نشده مي توان علاوه بر بهره برداري از پتانسيل هاي موجود، بگونه اي عمل نمود که کيفيت مکالمات صوتي نيز
 دچار افت نگردند. تجهيزات پيشرفته اي که اطلاعات را بصورت ديجيتال ارسال مي نمايند ، قادر به استفاده از ظرفيت خطوط تلفن بصورت کامل
مي باشند. DSL چنين هدفي را دنبال مي نمايد.
ADSL از دو دستگاه خاص استفاده مي نمايد. يکي از دستگاهها در محل مشترکين و دستگاه ديگر براي ISP ، شرکت تلفن و يا سازمانهاي ارائه
 دهنده خدمات DSL ، نصب مي گردد. در محل مشترکين از يک ترانسيور DSL استفاده مي گردد. شرکت ارائه دهنده خدمات DSL از يک
 DSL Access Multiplexer استفاده مي نمايد .(DSLAM) . از دستگاه فوق به منظور دريافت اتصالات مشترکين استفاده مي گردد.
اکثر مشترکين DSL ، ترانسيور DSL را مودم DSL مي نامند. مهندسين و کارشناسان شرکت هاي تلفن به دستگاه فوق ATU-R مي گويند.
 صرفنظر از هر نامي که براي آن استفاده مي شود ، دستگاه فوق نقطه برقراري ارتباط بين کامپيوتر کاربر و يا شبکه به خط DSL است .
 ترانسيور با استفاده از روش هاي متفاوت به دستگاه مشترکين متصل مي گردد. متداولترين روش، استفاده از اتصالات USB و يا اترنت است .
دستگاه فوق در مراکز ارائه دهنده سرويس DSL نصب و امکان ارائه خدمات مبتني بر DSL را فراهم مي نمايد. DSLAM اتصالات مربوط به
 تعدادي از مشترکين را گرفته و آنها را به يک اتصال با ظرفيت بالا براي ارسال بر روي اينترنت تبديل مي نمايد. دستگاههاي DSLAM داراي
 انعطاف لازم در خصوص استفاده از خطوط DSL متفاوت ، پروتکل هاي متفاوت و مدولاسيون متفاوت (Cap,DMT) مي باشند. در برخي از
 مدل هاي فوق امکان انجام عمليات خاصي نظير اختصاص پوياي آدرس هاي IP به مشترکين، نيز وجود دارد.
يکي از تفاوت هاي مهم بين ADSL و مودم هاي کابلي ، نحوه برخورد و رفتار DSLAM است . کاربران مودم هاي کابلي از يک شبکه بسته
 بصورت اشتراکي استفاده مي نمايند. در چنين موارديکه همزمان با افزايش تعداد کاربران ، کارآئي آنها تنزل پيدا خواهد کرد. ADSL براي هر
 يک از کاربران يک ارتباط اختصاصي ايجاد و آن را به DSLAM متصل مي نمايد. بدين ترتيب همزمان با افزايش کاربران ، کارآئي مربوطه
تنزل پيدا نخواهد کرد. وضعيت فوق تا زمانيکه کاربران از تمام ظرفيت موجود خط ارتباطي با اينترنت استفاده نکرده باشند ، ادامه خواهد يافت .
در صورت استفاده از تمام ظرفيت خط ارتباطي اينترنت ، مراکز ارائه دهنده سرويس DSL مي توانند نسبت به ارتقاء خط ارتباطي اينترنت اقدام
 تا تمام مشترکين متصل شده به DSLAM داراي کارآئي مطلوب در زمينه استفاده از اينترنت گردند.

سرعت VDSL

عملکرد VDSL ، در اغلب موارد مشابه ADSL است . عليرغم شباهت هاي موجود در اين زمينه اختلافات متعددي نيز وجود دارد. VDSL قادر
 به ارائه سرعت 52 مگابيت در ثانيه براي ارسال اطلاعات از اينترنت به کاربر (Downstream) و 16 مگابيت در ثانيه براي ارسال اطلاعات
 کاربر بر روي اينترنت (Upstream) است. سرعت هاي فوق بمراتب بيشتر از ADSL است . در ADSL حداکثر سرعت ارسال اطلاعات از
 اينترنت به کاربر ، 8مگابيت در ثانيه و سرعت ارسال اطلاعات از کاربر به اينترنت 800 کيلوبيت در ثانيه است . VDSL سرعت بالاي خود
 را مديون محدودتر شدن فاصله بين مشترکين و مرکز ارائه دهنده سرويس فوق است . حداکثر مسافت موجود 4000 فوت ( 1.200 متر ) است .
شرکت هاي تلفن در حال جايگزين نمودن اغلب تجهيزات ( مربوط به تغذيه اطلاعات ) به فيبر نوري مي باشند. اکثر شرکت هاي تلفن از تکنولوژي
 FTTC)Fiber to the curb) استفاده مي نمايند. شرکت هاي فوق قصد دارند که تمام خطوط مسي موجود را تا محلي که از آنها انشعاب گرفته شده
 و به منازل مشترکين توزيع مي گردد، تعويض نمايند. شرکت هاي تلفن در تلاش براي پياده سازي سيستم Fiber To the Neighborhood)FFTN)
مي باشند. در روش فوق در عوض نصب کابل فيبر نوري در هرخيابان ، FFTN داراي فيبر مورد نظر تا جعبه اتصالات ( انشعابات ) براي يک همسايه
 ( مشترک ) خاص است .با ااستقرار يک ترانسيور VDSL در منزل و يک VDSL gateway در جعبه تقسيم اتصالات ، محدوديت فاصله کم رنگ خواهد
 شد.
 gateway باعث مراقبت ازتبديلات آنالوگ به ديجيتال و ديجيتال به آنالوگ که باعث غيرفعال شدن ADSL بر روي خطوط فيبر نوري مي گردد.
  Gateway داده هاي ورودي و دريافت شده از ترانسيور را به پالس هاي نور تبديل تا زمينه ارسال آنها از طريق فيبر نوري فراهم گردد.
  زمانيکه داده ها براي کامپيوتر کاربر ارسال مي گردند( برگشت داده ) ، Gateway موجود سيگنال هاي ورودي از فيبر نوري را تبديل
 و آنها را براي ترانسيور کاربر ارسال مي نمايد. فرآيند فوق در هر ثانيه ميليون ها مرتبه تکرار خواهد گرديد.
ADSL و VDSL صرفا" دو نمونه از تکنولوژط هاي مربوط به DSL spectrum مي باشند .