موضوع : فيوژن چيست؟
خلاصه :   فيوژن فيبر نوري روشي است که براي ارتباط بين 2 کابل نوري استفاده مي گردد که به وسيله عمل جوش فيبر نوري دستگاه فيوژن انجام مي شود. اين عمل در اثر گرم شدن تارها (ذوب شدن تار ها در نقطه جوش) توسط الکترود هاي دستگاه فيوژن و جوش دادن آنها به يکديگر صورت مي پذيرد


    فيوژن فيبر نوري روشي است که براي ارتباط بين 2 کابل نوري استفاده مي گردد که به وسيله عمل جوش فيبر نوري دستگاه فيوژن انجام مي شود.
 اين عمل در اثر گرم شدن تارها (ذوب شدن تار ها در نقطه جوش) توسط الکترود هاي دستگاه فيوژن و جوش دادن آنها به يکديگر صورت مي پذيرد.
دستگاه فيوژن در دو نوع قابل حمل و ثابت براي اولين بار توليد شده اند اگرچه دستگاه هاي کنوني توليد شده توسط کمپاني هاي مطرح مانند کرنينگ -
 فايتل - سوميتومو قابل حمل بوده و دستگاه هاي ثابت از چرخه توليد کنار گذاشته شده اند.
دستگاه فيوژن فيبر نوري قابل حمل به اين دليل که مي توان آنها را به هر نقطه اي حمل کرد کارايي بيشتر خود را نشان داده اند و جايگزين دستگاه فيوژن
 ثابت گشته اند. دستگاه هاي فيوژن نياز به يک اپراتور مجرب، آموزش ديده و دقيق دارند زيرا هر گونه خطايي در زمان فيوژن باعث تضعيف و خرابي
 فيوژن مي گردد.کابل هاي فيبر نوري که داراي تعداد کر هاي مشخصي مي باشند به صورت End to End متصل مي گردند. حاصل اين اتصال برقراي
 ارتباط فيبر نوري با سرعت بسيار بالا و با توانايي انتقال دامنه گسترده اي از اطلاعات مي با شد.
دستگاه فيوژن فيبر نوري با تکنولوژي قوص الکتريکي سرعت عمل بالاتري نسبت به ديگر دستگاه هاي فيوژن قابل حمل دارند. تعداد محدودي از دستگاه
 هاي فيوژن را مي توان در بازار يافت که هنوز با تکنولوژي ميکروسکوپي Manual کار مي کنند. در اين نوع دستگاه فيوژن فيبر نوري تقريبا 90%
عمل جوش را اپراتور انجام مي دهد. هم اکنون اکثر دستگاه هاي فيوژن از تکنولوژي لنز هاي ميکروسکوپي استفاده مي کنند که با داشتن نمايشگر
TFT LCD بهترين کيفيت جوش را در هنگام. ارتعاش قوص الکتريکي به نمايش مي گذارند.
در اين دستگاه ها عمده عمل جوش توسط دستگاه فيوژن صورت مي گيرد و تنها 60% فيوژن به دقت اپراتور بستگي دارد گرچه تنظيمات دستگاه نيز به
 عهده اپراتور مي باشد. دستگاه فيوژن فيبر نوري در صنعت ارتباطات و مخابرات کارايي گسترده اي دارند. شبکه هاي فيبر نوري بسيار سرعت بالايي
 دارند و دقت انتقال اطلاعات نيز در آنها گسترده مي باشد همچنين پايين بودن ميزان افت اطلاعات و ديتا در اين نوع ارتباطات بسيار اندک و ناچيز است.
 در حال حاضر تمامي کشور هاي پيشرفته داراي صنعت مخابراتي _ راديويي و رسانه اي فيبر نوري مي باشند و تنها کشورهاي در حال توسعه به علت
عدم شناخت از تکنولوژي فيبر نوري و يا عدم توانايي در پرداخت هزينه هاي تکتولوژي فيبر نوري از اين نوع شبکه استفاده نمي کنند. تقريبا تمامي خطوط
 اينترنت پر سرعت دنيا فيبر نوري مي باشند. بسياري از BTS هاي مخابراتي نيز در جمع شبکه هاي فيبر نوري در اقصا نقاط دنيا قرار دارند. بنابر اين
دستگاه هاي فيوژن مهمترين عمل را در ارتباط بين کابل هاي فيبر نوري انجام مي دهد.
دستگاه فيوژن از منبع گرمايي جهت ذوب شدن تارها يا دو تار نوري در محل جوش بهره مي گيرند در گذشته و اولين دستگاه فيوژن از گاز براي اين کار
 استفاده شد. هم اکنون انتقال اين گرما از طريق پرتو افشاني ليزر و يا قوص الکتريکي در محل جوش صورت مي پذيرد. کابل هاي فيبر نوري جزء کابل هاي
 توليدي تکنولوژي بالا در جهان به شمار مي آيند و معمولا از چندين لايه تشکيل مي شوند. در واقع دستگاه فيوژن بايد با عمل Splicing  يا فيوژن ارتباط بين
دو تار را برقرار نمايد. تارهاي نوري بايد در هنگام عمل جوش کاملا تميز وبه صورت صحيح برش خورده باشند. هر گونه خميدگي بيش از انداره استاندارد
 در کابل هاي نوري يا محل جوش فيبر نوري باعث قطعي موقت و يا دائم در کابل مي شود.
افت فيوژن فيبر نوري به طور مستقيم با تنظيمات دستگاه و اپراتور بستگي دارد همچنين استفاده از ابزار هاي صحيح در انجام فيوژن مانند استيريپر
Stripper و کاتر يا کليور Cleaver به طور دقيق در مورد کابل هاي نوري دقت فيوژن را بالا مي برد.پاکيزه بودن تارها در محل جوش از ديگر عوامل موثر
 در جوش فيبر نوري است دستگاه فيوژن در گذشته از تکنولوژي ميکروسکوپي امکان ديدن تارها جهت فيوژن را براي اپراتور فراهم مي کردند ولي هم اکنون
 اکثر دستگاه هاي فيوژن داراي لنز هاي با قدرت بزرگنمايي مناسب مي باشند.Crimp حرارتي در واقع به عنوان تکيه گاه تارهاي نوري به هم جوش داده در
 محل جوش قرار مي گيرد وبعد از ديدن حرارت مناسب از محل جوش يا فيوژن محافظت فيزيکي مي نمايد. امروزه دستگاه هاي فيوژن معمولا از تکنولوژي
قوص الکتريکي و يا ليزر استفاده مي کنند. جوش هاي ليزري در دستگاه ها باعث سرعت بخشيدن به عمل فيوژن مي شود گرچه دستگاه فيوژن نياز به
Programing برنامه ريزي هاي مختلف قبل از انجام فيوژن کابل هاي مختلف فيبر نوري دارند.

http://shahabfiber.com