دانستنیها


موضوع مقاله

مدياکانورتور تک کر پلنت GT-806A15 و GT-806B15 :

متن : مدياکانورتور تک کر  (مدياکانورتور WDM) براي تبديل بستر اترنت به بستر فيبر مورد استفاده قرا ر ميگيرد که تفاوت آن با مدياکانورتور هاي معمولي استفاده از يک کر (Core) فيبر نوري براي انتقال اطلاعات مي باشد . مدياکانورتور GT-806A15  و GT-806B15 مدياکانورتور تک کر مي باشند که بايد براي انتقال اطلاعات روبروي يکديگر قرارگيرند . با توجه به اينکه مدياکانورتور GT-806A15 و           GT-806B15  براي انتقال اطلاعات از يک کر فيبر نوري استفاده ميکنند و داراي کانکتور SC سيمپلکس هستند بنابر اين اطلاعات را روي دو طول مختلف ارسال ميکنند . بدين ترتيب که مدياکانورتور GT-806A15 با طول  موج 1310nm و مدياکانورتور GT-806B15 با طول موج 1550nm  اطلاعات را انتقال ميدهند. مسافت قابل پوشش توسط اين مدياکانورتور پلنت 15 کيلومتر مي باشد. از ويژگيهاي بارز اين مدياکانورتور WDM نصب آسان آن مي باشد.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  مدياکانور تور سينگل مود سي تي سي براي فاصله زياد
•  کيستون اشنايدر اکتاسي
•  سوئيچ 8 پورت 1000 مديريتي با دو پورت فيبر WGSD-10020
•  سوئيچ 48 پورت مديريتي 1000 پلنتWGSW-50040
•  مدياکانورتوسينگل مود سي تي سي
•  PLANET POE Injector POE-152
•  رک ايستاده 17 يونيت عمق 80 سانتيمتر اچ پي آسيا
•  رک ايستاده 27 يونيت عمق 100 سانتيمتر اچ پي آسيا HPASIA
•  آداپتور فيبر نوري هوواتنگ Huatong Adapter
•  مدياکانورتور FT-806A20 ,FT-806B20
•  سوئيچ 24پورت مديريت POE پلنت FGSW-2620VMP4
•  سوئيچ 24 پورت مديريتي پلنت WGSW-24040
•  رک 28 يونيت پايا
•  مودم جي دات پلنت PLANET G.SHDSL Modem GRT-402
•  GS-4210-24P4C سوييچ 24 پورت POE پلنت

دانستنیهای شبکه : گردآوری سامانه ارتباط وستا