دانستنیها


موضوع مقاله

پچ کورد مسي برند رکس Brand-Rex Patch Cord :

متن : پچ کورد هاي برندرکس بصورت ذيل دسته بندي مي گردد.

  • پچ کورد Cat5e UTP برندرکس در اندازه هاي 1 متري ، 3 متري و 5 متري موجود مي باشد.
  • پچ کورد Cat5e FTP برندرکس در اندازه هاي 1 متري و 3 متري موجود مي باشد.
  • پچ کورد Cat6 UTP برندرکس در اندازه هاي 1 متري ، 3 متري و 5 متري موجود مي باشد.
  • پچ کورد Cat6 SFTP برندرکس در اندازه هاي 1 متري ، 2 متري و 3 متري موجود مي باشد.
  • پچ کورد  Cat6A SFTP در اندازه هاي 1 متري ، 2 متري و 3 متري موجود مي باشد.


بازگشت
مطالب مرتبط با این مقاله

•  سوييچ 48 پورت سيسکو SG200-50
•  کابل شبکه برندرکس کت 5 يو تي پي Cat5e UTP Brand-Rex
•  کيستون Cat6 UTP لويتون Leviton Keystone JAck
•  کابل شبکه اشنايدر اکتاسي F2
•  پچپنل 24 پورت Cat6A اشنايدر اکتاسي
•  کابل شبکه فول کت 5 يو تي پي FULL Cat5e UTP
•  سوييچ 24 پورت پلنت FGSW-2840
•  کابل شبکه Cat6 FTP اشنايدر اکتاسي
•  کابل Cat6A فويل دار اشنايدر اکتاسي
•  پچ پنل آر اند ام R and M Patch Panel
•  پچکورد 5 متري Cat6 UTP اشنايدر اکتاسي
•  پچ کورد فيبر نوري ترامکو SC -SC Tramco Patch Cord
•  سوييچ شبکه پلنت
•  سوييچ SG300-10PP
•  سوئيچ 24 پورت سيسکو Cisco WS-C2960-24TT-L

دانستنیهای شبکه : گردآوری سامانه ارتباط وستا