لیست پروژه های انجام شده


نام پروژه  


توضيحاتمحلنام مشتري
فروش تجهيزات شبکه پلنت تهران بانک مسکن
فروش تجهيزات فيبر نوري تهران اتاق بازرگاني صنايع معادن ايران
مودم مخابراتي بوشهرسازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس
فروش تجهيزات تست شبکه پسيوتهران دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
فروش تجهيزات اکتيو و پسيو شبکه سيستان و بلوچستان استانداري سيستان و بلوچستان
فروش تجهيزات تبديل بستر شبکه تهران نيککالا
فروش تجهيزات فيبرنوري و تبديل بستر شبکه تهران شرکت مينو
فروش تجهيزات اکتيو شبکه تهران دانشگاه اميبرکبير
فروش تجهيزات اکتيو شبکه تهران بيمارستان لقمان
فروش تجهيزات اکتيو شبکه تهران بيمارستان بقيه اله
فروش تجهيزات اکتيو شبکه تهران ستاد فرماندهي سپاه بزرگ تهران
تجهيزات فيبر نوري و مدياکانورتورتهران وزرات علوم تحقيقات و فن آوري
فروش تجهيزات پسيو شبکه ورامين اداره آموزش و پرورش ورامين
تجهيزات تبديل بستر شبکه تهرانکميته امداد امام خميني (ره)
تجهيزات اکتيو شبکه تهران اداره کل تعزيرات حکومتي