زوج سیم بهم تابیده شیلد دار (Shielded Twisted Pair)

کابل STP اولین بار توسط IBM‌ هنگامی که نوع طبقه بندی کابل های داده را معرفی می کرد محبوب شد. گرچه کابل شبکه STP نسبت به کابل UTP‌ از نظر قیمت بالاتر است و نصب آن نیز سخت تر می باشد اما یکسری از ویژگیهای متمایز را ارائه می دهد. استاندارد ANSI/TIA-568-C کابل افقی نوع 1A را به رسمیت می شناسد که از نرخ فرکانس تا 300MHz پشتیبانی می کند اما آنرا برای نصب های جدید توصیه نمی کند. کابل STP‌ به نویز الکترومغناطیس خارجی نسبت به کابل UTP حساسیت کمتری نشان میدهد و آن بدین علت است که تمامی زوج سیمها به خوبی توسط پوشش فلزی محافظت میشوند. برخی از کابل های STP همانند کابل نوع 1 و 1A شرکت IBM از یک سپر بافته شده مسی استفاده می کنند که در برابر نویز الکترو مغناطیس محافظت قابل توجهی می کند . درون سپر بافته شده معمولا زوج سیمهایی قرار دارند ( معمولا دو زوج ) که خود نیز درون فویل قرار دارند.

صرفا کشیدن کابل شبکه STP مانع نفوذ نویز الکترو مغناطیس نمی گردد و باید نکات ذیل در کابل کشی STP رعایت گردد تا کارایی بالایی دریافت نماییم .


1- شیلد باید در تمامی طول لینک ( از پچپنل تا ایستگاه کاری ) بطور پیوسته روی کابل قرار گیرد
2- تمام اجزا در طول لینک باید دارای پوشش فلزی باشند به عنوان مثال از کیستون UTP استفاده نگردد
3- شیلد باید در دو انتهای کابل به ارت متصل گردد . و ارتینگ ساختمان باید بر اساس استاندارد باشد.
اگر یکی از موارد فوق رعایت نگردد کارایی کابل STP به شدت افت می کند .