زوج سیم شیلد و فویلد (S/STP Or S/FTP)

کابل S/STP که مخفف Screened/Shielded Twisted Pair می باشد بصورت کابل S/FTP‌ نیز خوانده می شود بدین علت که هر زوج سیم بطور جداگانه درون یک فویل فلزی قرار گرفته است و کل زوج ها را یک لایه شیلد احاطه کرده است . این نوع کابل شبکه بهترین محافظت در برابر نویز الکترومغناطیس و نویز همشنوایی را به دست می دهد و پتانسیل ویژه ای را برای بکاربردن در سرعت های بالا را ایجاد می کند .