زوج سیم فویل دار (ScTP Or FTP)

یک نوع کابل که در استاندارد ANSI/TIA-568-C به رسمیت شناخته شده است کابل شبکه ScTP است که مخفف Screened Twisted Pair‌ می باشد و ترکیبی از کابل UTP و STP است. کابل ScTP شامل ۴ زوج سیم مسی است که به دور کل زوج ها یک لایه فویل فلزی کشیده شده است و دارای یک سیم تخلیه جهت اهداف ارتینگ (Earthing) می باشد . به همین دلیل به آن گاهی اوقات کابل FTP گفته می شود که مخفف Foilded Twisted Pair است. کابل FTP به علت نداشتن محافظ فلزی به دور هر زوج سیم بطور جداگانه معمولا کوچتر و سبک تر از انواع کابل STP می باشد .

وجود فویل در کابل FTP باعث می شود که حساسیت کابل نسب به نویز کمتر گردد اما اگر می خواهید یک سیستم کاملا محافظت شده در برابر نویز الکترو مغناطیس داشته باشید باید پیوستگی پوشش فلزی در کل مسیر رعایت گردد مثل پچپنل ها ، کیستون های موجود در فیس پلیت و پچکوردها . بنابراین صرفا حضور کابل FTP کافی نیست و باید تمامی اتصالات محافظت شده باشند . همانند کابل کشی STP در کابل کشی FTP‌ نیز دوسر کابل باید ارت گردد. کابل FTP برای محل هایی که دارای نویز الکترومغناطیس بالای غیر طبیعی دارند همانند بیمارستان ها ، فرودگاه ها ، سازمان های دولتی و نظامی توصیه می شود .