کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی ACTRJSM6NSS

برند : اشنایدر اکتاسی - (Schneider Actassi)


کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACTRJSM6NSS مشخص می شود یک کانکتور مادگی فلزی است که در انتقال داده در شبکه های محلی مورد استفاده قرار میگیرد . بطور کل در بازار شبکه ایران کیستون فلزی را به چند صورت نامگذاری میکنند به عنوان مثال کیستون شیلد دار ، کیستون FTP و کیستون SFTP که تمامی این اصطلاحات بیانگر داشتن محفظه فلزی کیستون است. این نوع کیستون فلزی اشنایدر اکتاسی با توجه به داشتن حفاظ فلزی باید در شبکه هایی که بستر آن از کابل FTP یا کابل SFTP تشکیل شده است بکار رود . محل قرار گرفتن کیستون در بستر شبکه ایستگاه های کاری برروی دیوار و یا ترانک ، درون فیس پلیت می باشد . قیمت کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی بسیار رقابتی با برندهای درجه یک می باشد و به همین دلیل مورد توجه کارشناسان شبکه برای بکارگیری در پروژه های مختلف می باشد .


دریافت فایل کاتالوگ توضیحات تکمیلی در مورد محصول قیمت: با ما تماس بگیرید

کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACTRJSM6NSS مشخص می شود یک کانکتور مادگی فلزی است که در انتقال داده در شبکه های محلی مورد استفاده قرار میگیرد . بطور کل در بازار شبکه ایران کیستون فلزی را به چند صورت نامگذاری میکنند به عنوان مثال کیستون شیلد دار ، کیستون FTP و کیستون SFTP که تمامی این اصطلاحات بیانگر داشتن محفظه فلزی کیستون است. این نوع کیستون فلزی اشنایدر اکتاسی با توجه به داشتن حفاظ فلزی باید در شبکه هایی که بستر آن از کابل FTP یا کابل SFTP تشکیل شده است بکار رود . محل قرار گرفتن کیستون در بستر شبکه ایستگاه های کاری برروی دیوار و یا ترانک ، درون فیس پلیت می باشد . قیمت کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی بسیار رقابتی با برندهای درجه یک می باشد و به همین دلیل مورد توجه کارشناسان شبکه برای بکارگیری در پروژه های مختلف می باشد .