کابل شبکه Cat6 FTP LSZH لویتون FTP6Z-MSB

برند : لویتون - (Leviton)


کابل شبکه LSZH Cat6 FTPلویتون FTP6Z-MSB شامل ۴ زوج سیم بهم تابیده می باشد که یک لایه فویل فلزی بدور آنها کشیده شده است که به همین علت نماد F/UTP برای این نوع کابل شبکه بکار میرود . وجود فویل مانع نفوذ نویز الکترو مغناطیس می شود بنابراین می توان این کابل را در محیطهای نویزی بکاربرد. فرکانس کابل شبکه FTP6Z-MSB تا 250MHz می باشد و سرعت انتقال داده در آن 1000Mbps است . روکش خارجی کابل Cat6 FTP لویتون LSZH بوده و بسیار مناسب برای محیطهای پلنوم هماننده سقف و کف کاذب می باشد.


دریافت فایل کاتالوگ توضیحات تکمیلی در مورد محصول قیمت: با ما تماس بگیرید

کابل شبکه LSZH Cat6 FTPلویتون FTP6Z-MSB شامل ۴ زوج سیم بهم تابیده می باشد که یک لایه فویل فلزی بدور آنها کشیده شده است که به همین علت نماد F/UTP برای این نوع کابل شبکه بکار میرود . وجود فویل مانع نفوذ نویز الکترو مغناطیس می شود بنابراین می توان این کابل را در محیطهای نویزی بکاربرد. فرکانس کابل شبکه FTP6Z-MSB تا 250MHz می باشد و سرعت انتقال داده در آن 1000Mbps است . روکش خارجی کابل Cat6 FTP لویتون LSZH بوده و بسیار مناسب برای محیطهای پلنوم هماننده سقف و کف کاذب می باشد.