کابل شبکه Cat6 SFTP مایکرونت SP1101X-305

برند : مایکرونت - (Micronet)


کابل شبکه Cat6 SFTP مایکرونت SP1101X-305 مشتمل بر چهار زوج سیم مسی بهم تابیده می باشد که این زوج ها بوسیله یک جداکننده عایق از هم جدا شده اند وجود جدا کننده باعث کاهش نویز همشنوایی (Crosstalk) در کابل فوق می شود . برای جلوگیری هرچه بهتر از نفوذ نویز الکترو مغناطیس و تداخل آن در انتقال داده کل ۴زوج سیم مسی دارای دو روکش فلزی می باشند . بدین ترتیب که ابتدا زوج سیم ها درون یک لایه فویل فلزی و سپس درون یک لایه شیلد فلزی قرار می گیرند به همین علت در معرفی این کابل شبکه از عبارت SF/UTP نیز استفاده می کنند. بنابراین کابل Cat6 SFTP مایکرونت بسیار مناسب برای بکار گیری در محیطهای نویزی می باشد . بسته بندی کابل SP1101X بصورت قرقره بوده و رنگ آن طوسی می باشد.


دریافت فایل کاتالوگ توضیحات تکمیلی در مورد محصول قیمت: با ما تماس بگیرید

کابل شبکه Cat6 SFTP مایکرونت SP1101X-305 مشتمل بر چهار زوج سیم مسی بهم تابیده می باشد که این زوج ها بوسیله یک جداکننده عایق از هم جدا شده اند وجود جدا کننده باعث کاهش نویز همشنوایی (Crosstalk) در کابل فوق می شود . برای جلوگیری هرچه بهتر از نفوذ نویز الکترو مغناطیس و تداخل آن در انتقال داده کل ۴زوج سیم مسی دارای دو روکش فلزی می باشند . بدین ترتیب که ابتدا زوج سیم ها درون یک لایه فویل فلزی و سپس درون یک لایه شیلد فلزی قرار می گیرند به همین علت در معرفی این کابل شبکه از عبارت SF/UTP نیز استفاده می کنند. بنابراین کابل Cat6 SFTP مایکرونت بسیار مناسب برای بکار گیری در محیطهای نویزی می باشد . بسته بندی کابل SP1101X بصورت قرقره بوده و رنگ آن طوسی می باشد.