کابل شبکه Cat6 UTP مایکرونت SP1101H-305

برند : مایکرونت - (Micronet)


کابل شبکه Cat6 UTP مایکرونت SP1101H-305 مشتمل بر ۴ زوج سیم مسی بهم تابیده است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند وجود این عایق نویز همشنوایی را کاهش میدهد . زوج سیمهای مسی در این نوع کابل بدون پوشش فلزی می باشند لذا از عبارت UTP در نام کابل استفاده می شود که مخفف Unshielded Twisted Pair می باشد به همین دلیل از کابل شبکه در کنار کابل برق بدون پوشش نباید استفاده کرد. تفاوت این کابل با کابل SP11035S در پهنای باند آن می باشد. کلمه H در پارت نامبر این کابل نشان دهنده عبارت High Bandwidth است . پهنای باند کابل Cat6 مایکرونت SP1101H تا 600MHz می باشد که برروی تمامی مولفه های انتقال داده تاثیر بسزایی دارد.


دریافت فایل کاتالوگ توضیحات تکمیلی در مورد محصول قیمت: با ما تماس بگیرید

کابل شبکه Cat6 UTP مایکرونت SP1101H-305 مشتمل بر ۴ زوج سیم مسی بهم تابیده است که توسط یک عایق از یکدیگر جدا شده اند وجود این عایق نویز همشنوایی را کاهش میدهد . زوج سیمهای مسی در این نوع کابل بدون پوشش فلزی می باشند لذا از عبارت UTP در نام کابل استفاده می شود که مخفف Unshielded Twisted Pair می باشد به همین دلیل از کابل شبکه در کنار کابل برق بدون پوشش نباید استفاده کرد. تفاوت این کابل با کابل SP11035S در پهنای باند آن می باشد. کلمه H در پارت نامبر این کابل نشان دهنده عبارت High Bandwidth است . پهنای باند کابل Cat6 مایکرونت SP1101H تا 600MHz می باشد که برروی تمامی مولفه های انتقال داده تاثیر بسزایی دارد.