سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

کانکتور Cat5e UTP فول MP-R88-C5e

FULL Cat5e UTP Plug

کانکتور Cat5e UTP فول MP-R88-50U قطعه اتصال RJ45 نری می باشد که جهت سربندی کابل شبکه Cat5e UTP بکار میرود . کانکتور RJ45 شبکه را در بازار شبکه سوکت شبکه RJ45 یا جک شیشه ای RJ45 نیز می نامند. کانکتور Cat5e UTP معمولا در انتهای کابل شبکه Cat5e UTP ویا در دو سر پچکورد Cat5e UTP قرار میگیرد.

کانکتور Cat5e UTP فول MP-R88-50U قطعه اتصال RJ45 نری می باشد که جهت سربندی کابل شبکه Cat5e UTP بکار میرود . کانکتور RJ45 شبکه را در بازار شبکه سوکت شبکه RJ45 یا جک شیشه ای RJ45 نیز می نامند. کانکتور Cat5e UTP معمولا در انتهای کابل شبکه Cat5e UTP ویا در دو سر پچکورد Cat5e UTP قرار میگیرد.

محصولات مشابه

کانکتور Cat6 UTP فول MP-RA88-C6

FULL Cat6 UTP Plug