سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

کیستون باکس

برند ها
کیستون باکس روکار ۱ پورت Cat5e فول FA-870AK-8-C5e

FULL Cat5e UTP Outlet 1Port

کیستون باکس ۱ پورت Cat6 شیلدار فول FA-1003KSF-8-C6

FULL Cat6 Shielded Outlet, 1Port

کیستون باکس تک پورت Cat6 UTP FULL فول FA-1315A-8-C6

FULL Cat6 UTP Outlet, 1Port

کیستون باکس ۲ پورت Cat5e شیلدار فول FA-1004KSF-88-C5e

FULL Cat5e Shielded Outlet ,2Port

کیستون باکس 1 پورت Cat5e شیلدار فول FA-1003KSF-8-C5e

FULL Cat5e Shielded Outlet ,1Port

کیستون باکس روکار ۲ پورت Cat5e فول FA-870AK-88-C5e

FULL Cat5e UTP Outlet 2Port

کیستون باکس ۲ پورت Cat6 شیلدار فول FA-1004KSF-88-C6

FULL Cat6 Shielded Outlet ,2Port

بیشتر بخوانید

کیستون باکس روکار یا قوطی پریز شبکه دیواری قطعه‌ای است که درون آن کیستون قرار می‌گیرد و برروی دیوار بصورت روکار نصب می‌شود.