سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

سوئیچ شبکه POE

برند ها
ًسوییچ شبکه ۲۴ پورت POE پلنت GS-4210-24UP4C

Planet Ultra POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE پلنت ۲۴ پورت FGSW-2624HPS4

Planet Managed Poe Switch 24Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه ۵ پورت POE دیلینک DGS-1100-05PD

D-Link Smart POE Switch 5Port 10/100/1000Mbps

ًسوییچ 8 پورت POE سیسکو SG350-10P

Cisco Managed POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۸ پورت POE پلنت GSW-1222VUP

Planet Ultra POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۴۸ پورت POE دیلینک DGS-1210-52MPP

D-Link Managed Ultra POE Switch 48 Port 10/100/100...

سوییچ شبکه POE‌ پلنت ۱۶ پورت FGSW-1828PS

Planet Managed Poe Switch 16Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه ۸ پورت POE دیلینک DGS-1008P

D-Link POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ ۱۶ پورت POE پلنت FNSW-1608PS

Planet Managed Poe Switch 16Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه POE سیسکو ۸ پورت SF352-08MP

Cisco Managed POE Switch 8Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه POE پلنت ۸ پورت FGSD-1022HP

Planet Managed POE Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ ۸ پورت POE‌دیلینک DGS-1210-10P

D-Link Managed POE Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه 24 پورت POE پلنت FGSW-2624HPS

Planet Managed POE Switc 24Port 10/100Mbps

ًسوییچ ۲۴ پورت POE دیلینک DGS-1210-28P

D-Link Managed POE Switch 24Port 10/100/1000Mbps

ًسوییچ شبکه ۱۶ پورت POE پلنت GSW-1600HP

Planet POE Switch 16Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه ۸ پورت POE پلنت GSD-808HP

Planet POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه POE پلنت ۸ پورت FSD-808P

Planet POE Switch 8Port 10/100Mbps

ًسوییچ شبکه ۱۶ پورت POE پلنت GSW-1820VHP

Planet POE Switch 16Port 10/100/1000Mbps

بیشتر بخوانید

سوئیچ شبکه POE سوییچی می باشد که می تواند جریان برق را از طریق بستر مسی شبکه به تجهیزاتی که برای روشن شدن نیاز به جریان برق دارند برساند که معمولا سوییچ POE بصورت اتوماتیک این نوع تجهیزات را شناخته و آنها را روشن میکند.