سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
ًمودم VDSL2 پلنت VC-234

Planet Ethernet to VDSL2 Converter

مودم VDSL2 پلنت VC-231

Planet Ethernet to VDSL2 Converter

مودم VDSL پلنت VC-201A

Planet Ethernet to VDSL2 Converter

ًسوییچ VDSL2 پلنت VC-820M

Planet VDSL2 Managed Switch