رک دیواری

رک دیواری ۹ یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 9U Rack

رک دیواری ۴ یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HPA Wall Mounted 4U Rack

رک دیواری ۱۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 12U Rack

رک دیواری ۶ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted Rack 6U

رک دیواری ۶یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HP ASIA Wall Mounted 6U Rack

رک دیواری ۹ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 9U Rack

بیشتر بخوانید

قیمت رک دیواری؛ رک دیواری چیست، انواع سایز رک دیواری، قیمت رک دیواری 9 یونیت، رک دیواری عمق 80، رک دیواری 12 یونیت را در این صفحه ببینید.