سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

رک دیواری

برند ها
رک دیواری ۹ یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 9U Rack

رک دیواری ۴ یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HPA Wall Mounted 4U Rack

رک دیواری ۱۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 12U Rack

رک دیواری ۶ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted Rack 6U

رک دیواری ۶یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HP ASIA Wall Mounted 6U Rack

رک دیواری ۹ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 9U Rack

بیشتر بخوانید

رک دیواری به محفظه فلزی گفته می شود که جهت نصب روی دیوار برای نگهداری از تجهیزات شبکه طراحی شده است . رک دیواری فضای کف اتاق را اشغال نمی کند و در جاهاییکه رک های ایستاده قابل بکار گیری نیستند استفاده می شود .