سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مدیا کانورتور و متعلقات

مبدل کواکسیال به فیبر پلنت VF-102S15-KIT

Planet Media Converter Coaxial to fiber

مبدل کواکسیال به فیبر پلنت VF-101-KIT

Planet Media Converter Coaxial to Fiber

مدیاکانورتور پلنت GST-705A

Planet Media Converter With SFP Module

مبدل کواکسیال به فیبر پلنت VF-102-KIT

Planet Media Converter Coaxial to Fiber

کیس مدیاکانورتور پلنت MC-1500R48

Planet 15 Slot Media Converter Chassis

مدیاکانورتور POE پلنت FTP-802S15

Planet Single Mode POE Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور POE پلنت FTP-802

Planet Multi Mode POE Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور صنعتی پلنت IGT-902T

Planet Industrial Multi Mode Media Converter 1000M...

کیس رکمونت مدیاکانورتور پلنت MC-1500R

Planet 15 Slot Media Converter Chassis

مدیاکانورتور پلنت FT-906B20

Planet Smart WDM Media Converter 100Mbps

مدیا کانورتور تک کر پلنت FT-806A60

Planet WDM Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور سینگل مود پلنت فیبر به اترنت GT-802S

Planet Single Mode Media Converter Fiber To Ethern...

مدیاکانورتور پلنت FT-906A20

Planet Smart WDM Media Converter 100Mbps

مدیاکانورتور پلنت FT-905A

Planet Smart Media Converter With SFP Module 100Mb...

مدیاکانورتور پلنت FST-802S35

Planet Single Mode Media Converter 100Mbps

کیس مخصوص مدیاکانورتور پلنت MC-1500

Planet 15 Slot Media Converter Chassis

مدیاکانورتور پلنت GT-902

Planet Multi Mode Smart Media Converter 1000Mbps

مدیاکانورتور ماژول خور فیبر به اترنت پلنت GT-805A

Planet Media Converter With SFP Module

بیشتر بخوانید

مدیا کانورتور به عنوان وسیله های لایه ۲ و لایه فیزیکی در دسترس هستند و می توانند برخی از ویژگیهای سوییچینگ مثل VLAN را فراهم سازند...