سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

قیمت انواع رک شبکه

برند ها
رک دیواری ۹ یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HP Asia Wall Mounted 9U Rack

نگهدارنده کابل ۵ قلابه اچ پی آسیا

HP Asia Cable Management

پاور ماژول ۸ پورت اچ پی آسیا

HP Asia 8Port Power Module

رک ایستاده ۲۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 27 Unit Rack, 60cm Deep

فن مخصوص رک اچ پی آسیا

HP Asia Fan

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۳۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 32 Unit Rack, 80cm Deep

پاور ماژول ۳ پورت اچ پی آسیا

HP Asia 3Port Power Module

رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 80cm Deep

بلانک پنل ۱ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 1U Blank Panel

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 60cm Deep

رک ایستاده ۲۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 22 Unit Rack, 100cm Deep

رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 100cm Deep

طبقه متحرک رک اچ پی آسیا

HP Asia Animated Tray

چرخ مخصوص رک اچ پی آسیا

HP Asia Rack Wheel

رک ایستاده ۴۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 42 Unit Rack, 80cm Deep

رک ایستاده ۱۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 12 Unit Rack , 60 cm Deep

رک دیواری ۴ یونیت اچ پی آسیا عمق ۴۵ سانتیمتر

HPA Wall Mounted 4U Rack

بیشتر بخوانید

رک شبکه محفظه‌ای از جنس فلزه و یکی از مهم‌ترین تجهیزات پسیو شبکه به حساب می‌آید. رک‌های شبکه با جا دادن به قطعات و تجهیزات مختلفی مثل سرور ، روتر، سوئیچ و پچ پنل، هم به شبکه نظم می‌دهد و هم از این ابزارها و وسایل در برابر آسیب‌های فیزیکی و حتی سرقت مراقبت می‌کند.