سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مقایسه

نگهدارنده کابل ۵ قلابه اچ پی آسیا
نگهدارنده کابل ۵ قلابه اچ پی آسیا

HP Asia Cable Management