سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

آداپتور فیبرنوری مالتی مود فول SC-SC-M-SM-CE

FULL Fiber Optic Adapter, MM, SC-SC, Simplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود FC-FC-S-SM-CE

FULL FO Adapter Single Mode, FC-FC, Simplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول ST-SC-S-SM-CE

FULL FO Adapter Single Mode, ST-SC, Simplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول SC-SC-S-SM-CE

FULL FO Adapter Single Mode, SC-SC, Simplex

آداپتور فیبر نوری مالتی مود فول ST-SC-M-SM-CE

FULL Fiber Optic Adapter, MM, ST-SC, Simplex