آداپتور فیبر نوری

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول ST-ST-S-DU-CE

FULL FO Adapter Single Mode, ST-ST, Duplex

آداپتور فیبرنوری مالتی مود فول SC-SC-M-SM-CE

FULL Fiber Optic Adapter, MM, SC-SC, Simplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول SC-SC-S-DU-CE

FULL FO Adapter Single Mode, SC-SC, Duplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود FC-FC-S-SM-CE

FULL FO Adapter Single Mode, FC-FC, Simplex

آداپتور فیبر نوری مالتی مود فول LC-LC-M-DU-CE

FULL FO Adapter, Multimode, LC-LC, Duplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول ST-SC-S-DU-CE

FULL FO Adapter Single Mode, ST-SC, Duplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود LC کواد برندرکس لویتون BHCL4SM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, SM, LC, Q...

آداپتور فیبر نوری سینگل مود SC داپلکس برندرکس لویتون BHCDCSM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, SM, SC, D...

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول ST-SC-S-SM-CE

FULL FO Adapter Single Mode, ST-SC, Simplex

آداپتور فیبرنوری مالتی مود فول LC-LC-M-SM-CE

FULL Fiber Optic Adapter, MM, LC-LC, Simplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول SC-SC-S-SM-CE

FULL FO Adapter Single Mode, SC-SC, Simplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول LC-LC-S-DU-CE

FULL FO Adapter Single Mode, LC-LC, Duplex

آداپتور فیبر نوری سینگل مود LC داپلکس برندرکس لویتون BHCLCSM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, SM, LC, D...

آداپتور فیبر نوری مالتی مود LC کواد برندرکس لویتون BHCL4MM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, MM, LC, Q...

آداپتور فیبر نوری مالتی مود فول ST-SC-M-DU-CE

FULL FO Adapter ,Multimode, ST-SC, Duplex

آداپتور فیبر نوری مالتی مود LC داپلکس برندرکس لویتون BHCLCMM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, MM, LC, D...

آداپتور فیبر نوری مالتی مود SC داپلکس برندرکس لویتون BHCDCMM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, MM, SC, D...

آداپتور فیبر نوری مالتی مود فول ST-ST-M-DU-CE

FULL FO Adapter ,Multimode, ST-ST, Duplex

بیشتر بخوانید

قیمت و خرید آداپتور فیبر نوری،آداپتور فیبر نوری یک قطعه اتصال می باشد که دو کابل فیبر نوری را به یکدیگر متصل می کند و در انواع آداپتور سینگل مود و آداپتور مالتی مود بصورست سیمپلکس و داپلکس ارائه میگردد