سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

سوئیچ شبکه صنعتی

سوییچ صنعتی ۵ پورت پلنت IGS-501T

Planet Industrial Switch 5Port 101/100/1000Mbps

سوییچ صنعتی ۴ پورت پلنت ISW-511TS15

Planet Industrial Switch 4Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه صنعتی پلنت ۸ پورت IGS-10020HPT

Planet Industrial POE Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ صنعتی ۸ پورت پلنت IGS-10020MT

Planet Industrial Managed Switch 8Port 1000Mbps

سوییچ صنعتی ۴ پورت IGS-624HPT

Industrial POE Switch 4Port 1000Mbps

ًسوییچ صنعتی ۱۶ پورت پلنت IGS-20160HPT

Planet Industrial POE Switch 16Port 10/100/1000Mbp...

سوییچ شبکه صنعتی ۵ پورت پلنت ISW-501T

Planet Industrial Switch 5Port 10/100Mbps

سوییچ صنعتی ۴ پورت پلنت ISW-621TS15

Planet Industrial Switch 4Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه صنعتی ۱۶ پورت پلنت IGS-20040MT

Planet Industrial Switch 16Port 10/100/1000Mbps

سوییچ صنعتی ۸ پورت پلنت IGS-801T

Planet Industrial Switch 8Port 10/100/1000Mbps

سوییچ صنعتی ۴ پورت پلنت IGS-620TF

Planet Industrial Switch 4Port 10/100/1000Mbps

سوییچ شبکه صنعتی ۸ پورت پلنت ISW-801T

Planet Industrial Switch 8Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه ضد آب POE پلنت IGS-604HPT-RJ

Planet Industrial POE WaterProof Switch 6Port 10/1...

سوییچ شبکه صنعتی ۴ پورت پلنت ISW-511T

Planet Industrial Switch 4Port 10/100Mbps

سوییچ صنعتی پلنت IGS-5225-24P4S

Planet Industrial POE Switch 24Port 10/100/1000Mbp...

سوییچ شبکه صنعتی ۴ پورت پنلت ISW-621T

Planet Industrial Switch 4Port 10/100Mbps

سوییچ شبکه صنعتی ۲۴ پورت پلنت IGSW-2840

Planet Industrial Switch 24P 10/100Mbps

سوییچ صنعتی ۲۴ پورت پلنت IGSW-24040T

Planet Industrial Switch 24Port 10/100/1000Mbps

بیشتر بخوانید

سوئیچ شبکه صنعتی سوییچی می باشد که در محیطهای بیرون ساختمان در رنج دمایی بالا قابلیت کار کردن دارد و دارای طراحی و کانکتورهای ویژه می باشد .