سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

بلانک پنل ۴ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 4U Blank Panel

بلانک پنل ۴ یونیت وسیله ای است برای پر کردن یونیت های خالی رک جهت ایجاد ظاهری شکیل روی رک نصب می گردد و ۴ یونیت ارتفاع دارد . جهت اطلاع از قیمت بلانک پنل ۴ یونیت اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

بلانک پنل ۴ یونیت وسیله ای است برای پر کردن یونیت های خالی رک جهت ایجاد ظاهری شکیل روی رک نصب می گردد و ۴ یونیت ارتفاع دارد . جهت اطلاع از قیمت بلانک پنل ۴ یونیت اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

محصولات مشابه

بلانک پنل ۱ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 1U Blank Panel

بلانک پنل ۲ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 2U Blank Panel

بلانک پنل ۳ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 3U Blank Panel