سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

کانکتور Cat6 UTP فول MP-RA88-C6

FULL Cat6 UTP Plug

کانکتور Cat6 UTP فول MP-RA88-C6 قطعه اتصال RJ45 نری می باشد که جهت سربندی کابل شبکه Cat6 UTP بکار میرود . کانکتور RJ45 شبکه را در بازار شبکه سوکت شبکه RJ45 یا جک شیشه ای RJ45 نیز می نامند. کانکتور Cat6 UTP معمولا در انتهای کابل شبکه Cat6 UTP ویا در دو سر پچکورد Cat6 UTP قرار میگیرد.

کانکتور Cat6 UTP فول MP-RA88-C6 قطعه اتصال RJ45 نری می باشد که جهت سربندی کابل شبکه Cat6 UTP بکار میرود . کانکتور RJ45 شبکه را در بازار شبکه سوکت شبکه RJ45 یا جک شیشه ای RJ45 نیز می نامند. کانکتور Cat6 UTP معمولا در انتهای کابل شبکه Cat6 UTP ویا در دو سر پچکورد Cat6 UTP قرار میگیرد.

محصولات مشابه

کانکتور Cat5e UTP فول MP-R88-C5e

FULL Cat5e UTP Plug