سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

کابل شبکه Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی ACT4P5ESCM3RBBU

Schneider Actassi Cat5e FTP Cable

کابل شبکه Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACT4P5ESCM3RBBU مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم بهم تابیده می باشد که به هر زوج سیسم در اصطلاح Twisted Pair گفته می شود . کلمه مخفف FTP بجای کلمه Foilded Twisted Pair آمده است که نشان دهنده وجود حفاظ فلزی روی 4 زوج سیم می باشد . داشتن فویل فلزی باعث می شود که از کابل Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی در محیطهای نویزی به عنوان مثال جاهایی از بستر شبکه که در آن نویز الکترومغناطیس وجود دارد استفاده کرد . این نوع کابل شبکه در شبکه های با سرعت 10/100Mbps بکار گرفته میشود و فرانس آن 155MHz می باشد . کیفیت و قیمت کابل Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی آنرا تبدیل به یکی از پرفروش ترین کابلهای هم رده خود نموده است .

وضعیت تست فلوک:
فلوک پاس ( باهدروم بالا)
بسته بندی:
قرقره 305 متری
رنگ:
آبی
فرکانس:
155MHz
AWG:
24
پوشش خارجی:
PVC
دسته بندی شبکه ای:
Cat5e
نوع کابل:
FTP
فلز 4 زوج سیم:
تمام مس
پارت نامبر:
ACT4P5ESCM3RBBU
برند:
Schneider Actassi (اشنایدر اکتاسی)
سرعت قابل پشتیبانی:
100Mbps

کابل شبکه Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACT4P5ESCM3RBBU مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم بهم تابیده می باشد که به هر زوج سیسم در اصطلاح Twisted Pair گفته می شود . کلمه مخفف FTP بجای کلمه Foilded Twisted Pair آمده است که نشان دهنده وجود حفاظ فلزی روی 4 زوج سیم می باشد . داشتن فویل فلزی باعث می شود که از کابل Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی در محیطهای نویزی به عنوان مثال جاهایی از بستر شبکه که در آن نویز الکترومغناطیس وجود دارد استفاده کرد . این نوع کابل شبکه در شبکه های با سرعت 10/100Mbps بکار گرفته میشود و فرانس آن 155MHz می باشد . کیفیت و قیمت کابل Cat5e FTP اشنایدر اکتاسی آنرا تبدیل به یکی از پرفروش ترین کابلهای هم رده خود نموده است .

وضعیت تست فلوک:
فلوک پاس ( باهدروم بالا)
بسته بندی:
قرقره 305 متری
رنگ:
آبی
فرکانس:
155MHz
AWG:
24
پوشش خارجی:
PVC
دسته بندی شبکه ای:
Cat5e
نوع کابل:
FTP
فلز 4 زوج سیم:
تمام مس
پارت نامبر:
ACT4P5ESCM3RBBU
برند:
Schneider Actassi (اشنایدر اکتاسی)
سرعت قابل پشتیبانی:
100Mbps

محصولات مشابه

کابل شبکه Cat5e FTP مایکرونت SP1103E-305

Micronet Cat5e FTP Cable 305m

کابل شبکه Cat5e FTP برندکس لویتون GPF-HF1-ECT-500GY

Brand-Rex a Leviton Cat5e F/UTP Cable 500m

کابل شبکه Cat5e UTP اشنایدر اکتاسی ACT4P5EUCM3RBBU

Schneider Actassi Cat5e UTP Cable

کابل شبکه Cat5e UTP مایکرونت SP1101E-305

Micronet Cat5e UTP Cable 305m

کابل شبکه Cat5e UTP برندکس لویتون GPU-HF1-Rlx-305VT

Brand-Rex a Leviton Cat5e UTP Cable 305m