سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مقایسه

ًماژول Cat6A برندرکس لویتون AC6CPF060K
ًماژول Cat6A برندرکس لویتون AC6CPF060K

Brand-Rex a Leviton Cat6A Module

برند
پارت نامبر
نوع کیستون
دسته بندی شبکه ای
سرعت قابل پشتیبانی
استاندارد سیم بندی
رنگ
نوع بسته بندی
وضعیت تست فلوک