سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

مقایسه

TESTKJH
TESTKJH

FD

برند
پارت نامبر
فلز 4 زوج سیم
نوع کابل
دسته بندی شبکه ای
پوشش خارجی
AWG
فرکانس
سرعت قابل پشتیبانی
رنگ
بسته بندی
وضعیت تست فلوک