سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۱۲ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 12 Unit Rack , 60 cm Deep