سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۱۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 17 Unit Rack, 80 cm Deep