برند ها
رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 47 Unit Rack, 100cm Deep