برند ها
رک ایستاده ۴۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standig 47 Unit Rack, 80cm Deep