سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

انقباض کابل فیبر نوری

خلاصه

یک کابل فیبر نوری یا تار نوری از رشته های باریک و بلندی ساخته شده است که میتواند نور وارد شده از یک سر را از سر دیگر خارج کند.یک فیبر نوری از چندین لایه متصل بهم ساخته شده است.

۱۳۹۸ دوشنبه ۵ فروردين
1233بازدید
انقباض کابل فیبر نوری

یک کابل فیبر نوری یا تار نوری از رشته های باریک و بلندی ساخته شده است که میتواند نور وارد شده از یک سر را از سر دیگر خارج کند.یک فیبر نوری از چندین لایه متصل بهم ساخته شده است.درونی ترین لایه هسته است که معمولا از شیشه تشکیل شده است و در بعضی از کابل ها بصورت پلاستیک کاملا بازتابنده تشکیل شده است.لایه بعد که دور هسته را میپوشاند پوسته قرار دارد که از شیشه یا پلاستیک ساخته شده است.در لایه آخر و بیرونی یک پوشش پلاستیکی سخت برای محافظ از دو لایه ی قبلی وجود دارد.

انقباض کابل فیبر نوری

 

چگونگی انقباض کابل فیبر نوری

تمام مواد در اثر تغییرات دما تا حدودی منبسط و منقبض میشوند.ضریب انبساط حرارتی لایه های فیبر نوری باهم متفاوت است.ضریب انبساط حرارتی لایه بیرونی کابل فیبر نوری 10 برابر بیشتر از دو لایه ی دیگر آن است.
و انقباض این لایه در دماهای پایین و سرد بسیار بیشتر از لایه های دیگر است و بسیار کوتاه تر میشود.انبساط و اضافه شدن طول کابل مشکلاتی را نیز دارد از جمله اینکه زمانی که کابل منبسط شده و طول آن زیاد میشود و بعد زمانی که در اثر از بین رفتن حرارت یا سرما انقباض میشود کابل بیرونی برجسته تر میشود.

با این حال کابل های فیبر نوری را به گونه ای طراحی میکنند که طول آن کمی اضافی تر باشد تا انبساط کابل را که در نتیجه خمشی، کششی یا انبساط حرارتی رخ میدهد را جبران کند.

چگونگی انقباض کابل فیبر نوری

انواع انقباض کابل ها در فیبر نوری

در کابل فیبر نوری دو نوع انقباض وجود دارد:

1-انقباض برگشت پذیر که این انقباض به خاطر خنک شدن کابل در اثر حرارت بوده است و زمانی که کابل گرم شود دوباره به حالت اول خود بازمیگردد.اندازه تغییر طول کابل که به دلیل تغییر دما اتفاق میوفتد بستگی به ضریب انبساط مواد دارد که در هر ماده ای متفاوت است بطور مثل ضریب انبساط مواد پلاستیکی حدود 10 برابر بیشتر از شیشه است.

2-انقباض غیر قابل برگشت که در این انقباض موادی که مولکول های آن ها به اصطلاح آمورف هستند یعنی اتم ها و مولکول های آن نظم بلند دامنه نداشته و فقط نظم های کوتاه دارند یعنی از یک نظم واحد پیروی نمیکنند مانند پلاستیک ها در این دسته قرار دارند.

آیا می دانید:آموزش تنظیم مودم adsl

انقباض غیر قابل برگشت کابل فیبر نوری

در طول اکستروژی کابل که روشی برای تغییرشکل مواد به منظور کاهش ضخامت آن است پلاستیک داغ به وسیله یک قالب فشرده میشود.که این امر باعث ایجاد نیروهای برشی بالا میشود و مولکول ها را مجبور به تراز شدن در جهت طولی کابل میکند. قبل از اینکه مواد به حالت آمورفی و نظم های کوتاه مدت خود برگردند در حمام آب سردی قرار داده میشوند تا آرایش مولکول ها در جهت طولی فریز و ثابت شود.و تا زمانی که پلاستیک بیشتر از به اصطلاح دمای گذار شیشه گرم نشود ساختار فریز شده باقی می ماند.اگر دما بسیار زیاد شود و از دمای گذار شیشه بالاتر رود حالت آمورفی پلاستیک آغاز میشود که این امر باعث انقباض غیر بازگشت در غلاف کابل میشود.

گاهی انقباض برگشت پذیر ناشی از دما و انقباض غیرقابل برگشت کابل باهم جمع شده و این انقباض ها منجر به انقباض برگشت ناپذیر و فشار آمدن به فیبر نوری و خم و متراکم شدن آن میشود و این اتفاق توسط کابل جبران ناپذیر است.کابل هایی با انقباض کم با افزایش حرارت و دما دچار انقباض بازگشت ناپذیر کمی میشوند.یک لایه پلاستیکی خارجی کابل با انقباض کم کارایی فیبر نوری را در طول تغییرات دما حفظ میکند و از خرابی آن جلوگیری میکند.کاهش انقباض کابل بطور مستقیم بر عملکرد مکانیکی و نوری کابل فیبر نوری اثر گذاشته و آن را بهبهود میبخشد.

 

انقباض قابل برگشت کابل فیبر نوری

ما انقباض کابل به خاطر خنک شدن را "برگشت پذیر" می نامیم زیرا در هنگام گرم شدن کابل به حالت اصلی خود برمی گردد. ابعاد تغییر در طول به دلیل تغییر دما توسط ضریب انبساط مواد مشخص می شود. ضریب انبساط مواد پلاستیکی (روکش کابل) حدود 10 برابر بیشتر از شیشه (هسته کابل) است. به عنوان مثال، هنگام سرد کردن کابل از 20+ درجه سانتی گراد تا 5- درجه سانتی گراد باعث انقباض تقریباً 0.5% می شود. این مقدار خیلی قابل توجه نیست، زیرا طول اضافی هسته فیبر نوری هنوز هم در کابل جای می گیرد.

کابل فیبر نوری 12 کر

کابل فیبر نوری 8کر