سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 80cm Deep

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا جهت رکهای ایستاده عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا طراحی شده است و وسیله ای است برای قرار دادن تجهیزات غیر رکمونت و اندازه آن ۶۲ سانتیمتر می باشد . جهت اطلاع از قیمت طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا جهت رکهای ایستاده عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا طراحی شده است و وسیله ای است برای قرار دادن تجهیزات غیر رکمونت و اندازه آن ۶۲ سانتیمتر می باشد . جهت اطلاع از قیمت طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

محصولات مشابه

طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 60cm Deep