سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

پیچ و مهره رک اچ پی آسیا

HP Asia Bolt And Body

پیچ و مهره رک جهت نصب تجهیزات در داخل رک می باشد و بسته هایی آن ۵۰ تایی شامل ۵۰ عدد پیچ به طول ۱۵ میلیمتر ، ۵۰ عدد مهره مخصوص و ۵۰ عدد واشر است . جهت اطلاع از قیمت پیچ و مهره رک اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

پیچ و مهره رک جهت نصب تجهیزات در داخل رک می باشد و بسته هایی آن ۵۰ تایی شامل ۵۰ عدد پیچ به طول ۱۵ میلیمتر ، ۵۰ عدد مهره مخصوص و ۵۰ عدد واشر است . جهت اطلاع از قیمت پیچ و مهره رک اچ پی آسیا با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

محصولات مشابه