سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

طبقه ثابت رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 100cm Deep

طبقه ثابت رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر اچ پی آسیا جهت رک های ایستاده اچ پی آسیا طراحی شده است و برای قرار دادن تجهیزات غیر رکمونت همانند سوییچ،مودم و غیره مورد استفاده قرار میگیرد و اندازه آن ۶۲ سانتیمتر می باشد . جهت اطلاع از قیمت طبقه ثابت رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

طبقه ثابت رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر اچ پی آسیا جهت رک های ایستاده اچ پی آسیا طراحی شده است و برای قرار دادن تجهیزات غیر رکمونت همانند سوییچ،مودم و غیره مورد استفاده قرار میگیرد و اندازه آن ۶۲ سانتیمتر می باشد . جهت اطلاع از قیمت طبقه ثابت رک عمق ۱۰۰ سانتیمتر با تلفن های شرکت تماس حاصل نمایید.

محصولات مشابه

فن مخصوص رک اچ پی آسیا

HP Asia Fan

بلانک پنل ۱ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 1U Blank Panel

طبقه متحرک رک اچ پی آسیا

HP Asia Animated Tray

بلانک پنل ۲ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 2U Blank Panel

بلانک پنل ۴ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 4U Blank Panel

یونیت فن اچ پی آسیا

HP Asia Fan Unit

طبقه ثابت رک دیواری اچ پی آسیا

HP Asia Wall Mounted Rack Fixed Tray

بلانک پنل ۳ یونیت اچ پی آسیا

HP Asia 3U Blank Panel

طبقه ثابت رک عمق ۶۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 60cm Deep

طبقه ثابت رک عمق ۸۰ سانتیمتر اچ پی آسیا

HP Asia Standing Rack Fixed Tray, 80cm Deep