سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

ًماژول Cat6A برندرکس لویتون AC6CPF060K

Brand-Rex a Leviton Cat6A Module

ماژول AC6PNLC240K2H یک پک کاملا فلزی است که شامل ۶ عدد کیستون شیلددار Cat6A برندرکس لویتون می باشد . این ماژول برای قرار گرفتن در پچپنل Cat6A مدل AC6PNLC240K2H‌ طراحی شده است .

ماژول AC6PNLC240K2H یک پک کاملا فلزی است که شامل ۶ عدد کیستون شیلددار Cat6A برندرکس لویتون می باشد . این ماژول برای قرار گرفتن در پچپنل Cat6A مدل AC6PNLC240K2H‌ طراحی شده است .

محصولات مشابه

کیستون Cat6A شیلدد لویتون 6ASJK-RW6

Leviton Cat6A Shielded Keystone Jack

کیستون Cat6A S1 اشنایدر اکتاسی VDIB1772XB12

Schneider Actassi Cat6A S1 Keystone Jack

کیستون Cat6A فلزی لویتون 6ASHD-S6A

Leviton Cat6A Screened Keystone Jack

کیستون Cat6A برندرکس لویتون AC6JAKU002

Brand-Rex a Leviton Cat6A UTP Keystone Jack Tool-F...

کیستون شیلددار Cat6A برندرکس لویتون AC6JAKS000

‌Brand-Rex a Leviton Cat6 Shielded Keystone Jack

ًکیستون Cat6A FTP پچپنلی اشنایدر اکتاسی ACTRJSMTG6ANSSP

Schneider Actassi Cat6A FTP Keystone Jack For Patc...