سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

کابل شبکه Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی VDIC13X218

Schneider Actassi Cat6A FTP Cable

کابل شبکه Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر VDIC13X218 مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم مسی بهم تابیده می باشد که به هر زوج Twisted Pair گفته می شود . کلمه مخفف FTP بجای Foilded Twisted Pair نشسته است که نشان دهنده وجود فویل فلزی بدور کل 4 زوج سیم مسی می باشد . حرف A یا a که بعد از Cat6 آمده است بجای کلمه Augmented قرار گرفته است که به معنی تقویت شده می باشد . در کابل Cat6A اشنایدر اکتاسی نسبت به کابل Cat6 افزایش نرخ انتقال داده ، کاهش نویز Crosstalk و ضریب اطمینان بالاتر را خواهیم داشت . از آنجا که این نوع کابل شبکه دارای پوشش فویل فلزی است می توان آنرا در محیط های نویزی بکار برد. پوشش خارجی کابل Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی LSZH می باشد و مناسب برای بکارگیری در محیطهای Plnum . فرکانس این نوع کابل اشنایدر اکتاسی 500MHz بوده و سرعت قابل پشتیبانی آن 10Gbps است.

برند:
Schneider Actassi ( اشنایدر اکتاسی )
پارت نامبر:
VDIC13X218
فلز 4 زوج سیم:
تمام مس
نوع کابل:
F/UTP
دسته بندی شبکه ای:
Cat6A
پوشش خارجی:
LSZH
AWG:
23
فرکانس:
500MHz
سرعت قابل پشتیبانی:
10G
رنگ:
سبز
بسته بندی:
قرقره 500 متری
وضعیت تست فلوک:
فلوک پاس ( با هدروم بالا )

کابل شبکه Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر VDIC13X218 مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم مسی بهم تابیده می باشد که به هر زوج Twisted Pair گفته می شود . کلمه مخفف FTP بجای Foilded Twisted Pair نشسته است که نشان دهنده وجود فویل فلزی بدور کل 4 زوج سیم مسی می باشد . حرف A یا a که بعد از Cat6 آمده است بجای کلمه Augmented قرار گرفته است که به معنی تقویت شده می باشد . در کابل Cat6A اشنایدر اکتاسی نسبت به کابل Cat6 افزایش نرخ انتقال داده ، کاهش نویز Crosstalk و ضریب اطمینان بالاتر را خواهیم داشت . از آنجا که این نوع کابل شبکه دارای پوشش فویل فلزی است می توان آنرا در محیط های نویزی بکار برد. پوشش خارجی کابل Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی LSZH می باشد و مناسب برای بکارگیری در محیطهای Plnum . فرکانس این نوع کابل اشنایدر اکتاسی 500MHz بوده و سرعت قابل پشتیبانی آن 10Gbps است.

برند:
Schneider Actassi ( اشنایدر اکتاسی )
پارت نامبر:
VDIC13X218
فلز 4 زوج سیم:
تمام مس
نوع کابل:
F/UTP
دسته بندی شبکه ای:
Cat6A
پوشش خارجی:
LSZH
AWG:
23
فرکانس:
500MHz
سرعت قابل پشتیبانی:
10G
رنگ:
سبز
بسته بندی:
قرقره 500 متری
وضعیت تست فلوک:
فلوک پاس ( با هدروم بالا )

محصولات مشابه

کابل Cat6A FTP لویتون FTPAZ-MSS

Leviton Cat6A F/UTP Cable, LSZH, 305m

کابل شبکه Cat6A UTP لویتون UTPAR-MLS مخصوص رایزر

Leviton Cat6A UTP, Riser Rated, Cable 305m

کابل شبکه Cat6A SFTP لویتون SFTAZ-5SS

Leviton Cat6A S/FTP Cable,LSZH, 500m

کابل شبکه Cat6A SFTP R&M آر اند ام R305649

R&M Installation Cable Cat6A, SFTP, 4P, 650MHz,Gra...

کابل شبکه Cat6A UFTP برندرکس لویتون AC6-DCZ-500VT

Brand-Rex a Leviton Cat6A UFTP Cable 500m

کابل شبکه Cat6A FFTP اشنایدر اکتاسی VDIC68X218F01

Schneider Actassi Cat6A FFTP Cable

کابل شبکه Cat6A SFTP برندرکس لویتون AC6S/FTP-HF1-500VT

Brand-Rex a Leviton Cat6A SFTP Cable 500m

کابل شبکه Cat6A UTP برندرکس لویتون AC6U-HF1-500VT

Brand-Rex a Leviton Cat6A UTP Cable 500m

کابل شبکه Cat6A UTP لویتون UTCAZ-MLS

Leviton Cat6A UTP, LSZH, Cable 305m