کابل شبکه Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی VDIC13X218

Schneider Actassi Cat6A FTP Cable

کابل شبکه Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر VDIC13X218 مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم مسی بهم تابیده می باشد که به هر زوج Twisted Pair گفته می شود . کلمه مخفف FTP بجای Foilded Twisted Pair نشسته است که نشان دهنده وجود فویل فلزی بدور کل 4 زوج سیم مسی می باشد . حرف A یا a که بعد از Cat6 آمده است بجای کلمه Augmented قرار گرفته است که به معنی تقویت شده می باشد . در کابل Cat6A اشنایدر اکتاسی نسبت به کابل Cat6 افزایش نرخ انتقال داده ، کاهش نویز Crosstalk و ضریب اطمینان بالاتر را خواهیم داشت . از آنجا که این نوع کابل شبکه دارای پوشش فویل فلزی است می توان آنرا در محیط های نویزی بکار برد. پوشش خارجی کابل Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی LSZH می باشد و مناسب برای بکارگیری در محیطهای Plnum . فرکانس این نوع کابل اشنایدر اکتاسی 500MHz بوده و سرعت قابل پشتیبانی آن 10Gbps است.

برند:
Schneider Actassi ( اشنایدر اکتاسی )
پارت نامبر:
VDIC13X218
فلز 4 زوج سیم:
تمام مس
نوع کابل:
F/UTP
دسته بندی شبکه ای:
Cat6A
پوشش خارجی:
LSZH
AWG:
23
فرکانس:
500MHz
سرعت قابل پشتیبانی:
10G
رنگ:
سبز
بسته بندی:
قرقره 500 متری
وضعیت تست فلوک:
فلوک پاس ( با هدروم بالا )

کابل شبکه Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر VDIC13X218 مشخص می شود مشتمل بر 4 زوج سیم مسی بهم تابیده می باشد که به هر زوج Twisted Pair گفته می شود . کلمه مخفف FTP بجای Foilded Twisted Pair نشسته است که نشان دهنده وجود فویل فلزی بدور کل 4 زوج سیم مسی می باشد . حرف A یا a که بعد از Cat6 آمده است بجای کلمه Augmented قرار گرفته است که به معنی تقویت شده می باشد . در کابل Cat6A اشنایدر اکتاسی نسبت به کابل Cat6 افزایش نرخ انتقال داده ، کاهش نویز Crosstalk و ضریب اطمینان بالاتر را خواهیم داشت . از آنجا که این نوع کابل شبکه دارای پوشش فویل فلزی است می توان آنرا در محیط های نویزی بکار برد. پوشش خارجی کابل Cat6A FTP اشنایدر اکتاسی LSZH می باشد و مناسب برای بکارگیری در محیطهای Plnum . فرکانس این نوع کابل اشنایدر اکتاسی 500MHz بوده و سرعت قابل پشتیبانی آن 10Gbps است.

برند:
Schneider Actassi ( اشنایدر اکتاسی )
پارت نامبر:
VDIC13X218
فلز 4 زوج سیم:
تمام مس
نوع کابل:
F/UTP
دسته بندی شبکه ای:
Cat6A
پوشش خارجی:
LSZH
AWG:
23
فرکانس:
500MHz
سرعت قابل پشتیبانی:
10G
رنگ:
سبز
بسته بندی:
قرقره 500 متری
وضعیت تست فلوک:
فلوک پاس ( با هدروم بالا )

محصولات مشابه

کابل Cat6A FTP لویتون FTPAZ-MSS

Leviton Cat6A F/UTP Cable, LSZH, 305m

کابل شبکه Cat6A UTP لویتون UTPAR-MLS مخصوص رایزر

Leviton Cat6A UTP, Riser Rated, Cable 305m

کابل شبکه Cat6A SFTP لویتون SFTAZ-5SS

Leviton Cat6A S/FTP Cable,LSZH, 500m

کابل شبکه Cat6A SFTP R&M آر اند ام R305649

R&M Installation Cable Cat6A, SFTP, 4P, 650MHz,Gra...

کابل شبکه Cat6A UFTP برندرکس لویتون AC6-DCZ-500VT

Brand-Rex a Leviton Cat6A UFTP Cable 500m

کابل شبکه Cat6A FFTP اشنایدر اکتاسی VDIC68X218F01

Schneider Actassi Cat6A FFTP Cable

کابل شبکه Cat6A SFTP برندرکس لویتون AC6S/FTP-HF1-500VT

Brand-Rex a Leviton Cat6A SFTP Cable 500m

کابل شبکه Cat6A UTP برندرکس لویتون AC6U-HF1-500VT

Brand-Rex a Leviton Cat6A UTP Cable 500m

کابل شبکه Cat6A UTP لویتون UTCAZ-MLS

Leviton Cat6A UTP, LSZH, Cable 305m