کیستون پچپنلی Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی ACTRJSM6NSSP

برند : اشنایدر اکتاسی - (Schneider Actassi)


کیستون پچپنلی Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACTRJSM6NSSP مشخص می شود همانطور که از نامش پیداست مخصوص پچپنل می باشد و در سمت رک شبکه مورد استفاده قرار میگیرید . از آنجا که این نوع کیستون دارای حفاظ فلزی می باشد باید در شبکه هایی که دارای بستر کابل مسی FTP و یا SFTP است مورد استفاده قرار گیرد. کیستون فلزی در بازار شبکه ایران با نام های کیستون FTP ، کیستون شیلددار و یا کیستون SFTP شناخته می شود که تمام این نامها مشخص کننده حفاظ فلزی کیستون می باشد . قیمت کیستون پچپنلی Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی تقریبا با قیمت کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی برابر است .


دریافت فایل کاتالوگ توضیحات تکمیلی در مورد محصول قیمت: با ما تماس بگیرید

کیستون پچپنلی Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی که با پارت نامبر ACTRJSM6NSSP مشخص می شود همانطور که از نامش پیداست مخصوص پچپنل می باشد و در سمت رک شبکه مورد استفاده قرار میگیرید . از آنجا که این نوع کیستون دارای حفاظ فلزی می باشد باید در شبکه هایی که دارای بستر کابل مسی FTP و یا SFTP است مورد استفاده قرار گیرد. کیستون فلزی در بازار شبکه ایران با نام های کیستون FTP ، کیستون شیلددار و یا کیستون SFTP شناخته می شود که تمام این نامها مشخص کننده حفاظ فلزی کیستون می باشد . قیمت کیستون پچپنلی Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی تقریبا با قیمت کیستون Cat6 FTP اشنایدر اکتاسی برابر است .