سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۱۰۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 100cm Deep