سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۸۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack, 80cm Deep