سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

برند ها
رک ایستاده ۳۷ یونیت اچ پی آسیا عمق ۶۰ سانتیمتر

HP Asia Standing 37 Unit Rack , 60cm Deep