سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

قیمت فیبر نوری

برند ها
پچ کورد فیبر نوری ترامکو LC-LC سینگل مود داپلکس ۱۰ متری

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, LC-LC, DX, 10m

آداپتور فیبر نوری سینگل مود فول ST-SC-S-DU-CE

FULL FO Adapter Single Mode, ST-SC, Duplex

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۳ متری فول FBDS-LC-LC-3M

FULL FO Patch Cord, Single Mode, LC-LC, 3M, Duplex

پچ کورد فیبر نوری ۱ متری مالتی مود ترامکو LC-LC داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord MM, LC-LC, DX, 1m

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-LC مالتی مود ۲ متری داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord MM, SC-LC, DX, 2m

پچکورد فیبر نوری مالتی مود ۳ متری فول FBDM-LC-FC-10M

FULL FO Patch Cord, Multimode, LC-FC, 3M, Duplex

پچ کورد فیبر نوری ترامکو LC-LC سینگل مود داپلکس ۳ متری

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, LC-LC, DX, 3m

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-SC مالتی مود ۴۰ متری داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord, MM, SC-SC, DX, 40m

آداپتور فیبر نوری سینگل مود LC کواد برندرکس لویتون BHCL4SM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, SM, LC, Q...

پچکورد فیبر نوری ۲ متری سینگل مود SC-SC داپلکس برندرکس لویتون HOPSC008020SC201

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Patch Cord, SM, SC...

پچ کورد فیبرنوری ترامکو SC به SC سینگل مود داپلکس ۳ متری

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, SC/SC, DX, 3m

پیگتیل فیبر نوری SC مالتی مود برندرکس لویتون HOTSC050002

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Pigtail SC, MM, 2m

پچ کورد فیبر نوری ۴۰ متری سینگل مود داپلکس ترامکو SC-LC

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, SC-LC, DX, 40m

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۳ متری فول FBDS-LC-SC-3M

FULL FO Patch Cord, Single Mode, SC-LC, 3M, Duplex

پچپنل فیبر نوری ۲۴ پورت داپلکس SC برندرکس لویتون FPCC1SXXX48DC2

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Patch Panel 24Port...

پچ کورد فیبر نوری ترامکو LC-LC سینگل مود داپلکس ۵ متری

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, LC-LC, DX, 5m

آداپتور فیبر نوری سینگل مود SC داپلکس برندرکس لویتون BHCDCSM001

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Adapter, SM, SC, D...

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-LC سینگل مود داپلکس ۱۰ متری

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, SC-LC, DX, 10m

بیشتر بخوانید

فیبر نوری به فناوریی اطلاق می شود که اطلاعات را بصورت پالس های نور در امتداد فیبر شیشه‌ای یا پلاستیکی منتقل می‌کند. یک کابل فیبر نوری می‌تواند حاوی تعداد متفاوتی از این فیبر های شیشه‌ای باشد از یک تا چند صد تار فیبر نوری.