سامانه ارتباط وستا

سامانه ارتباط وستا

Vesta Communication System

قیمت فیبر نوری

برند ها
پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-LC مالتی مود ۱۰ متری داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord MM, SC-LC, DX, 10m

پچ کورد فیبر نوری ۲ متری ترامکو FC-FC‌ سینگل مود داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, FC-FC, DX, 2m

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-SC مالتی مود ۳ متری داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord, MM, SC-SC, DX, 3m

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۱۰ متری فول FBDS-SC-SC-10M

FULL FO Patch Cord, Single Mode, SC-SC, 10M, Duple...

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۱۰ متری فول FBDS-LC-SC-10M

FULL FO Patch Cord, Single Mode, SC-LC, 10M, Duple...

کابل فیبر نوری ۸ کُر Outdoor مالتی مود برندرکس لویتون GF-050-UNI-08-STANM

Brand-Rex a Leviton Outdoor,Gel Filled, Anti Roden...

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۳ متری فول FBDS-LC-FC-3M

FULL FO Patch Cord, Single Mode, LC-FC, 3M, Duplex

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-FC سینگل مود داپلکس ۳ متری

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, SC-FC, DX, 3m

پچپنل فیبر نوری ۲۴ پورت داپلکس LC برندرکس لویتون FPCC1SXXX48SC2

Brand-Rex a Leviton fiber Optic Patch Panel 24Port...

پچکورد فیبر نوری مالتی مود ۳ متری فول FBDM-MTRJ-MTRJ-3M

FULL FO Patch Cord, Multimode, MTRJ-MTRJ, 3M, Dupl...

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۱۰ متری فول FBDS-LC-LC-10M

FULL FO Patch Cord, Single Mode, LC-LC, 10M, Duple...

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-FC مالتی مود ۵ متری داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord MM, SC-FC, DX, 5m

پچکورد فیبر نوری سینگل مود ۲ متری فول FBDS-SC-SC-2M

FULL FO Patch Cord, Singlemode, SC-SC, 2M, Duplex

پیگتیل فیبر نوری SC OM3 برندرکس لویتون HOTSCOM3002

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Pigtail SC, OM3, 2...

پچکورد فیبر نوری ۱ متری سینگل مود SC-LC داپلکس برندرکس لویتون HOPLC008010SC203

Brand-Rex a Leviton Fiber Optic Patch Cord, SM, SC...

پچ کورد فیبر نوری ترامکو SC-LC مالتی مود ۳۰ متری داپلکس

Tramco Fiber Optic Patch Cord MM, SC-LC, DX, 30m

پچ کورد فیبر نوری ۳۰ متری سینگل مود داپلکس ترامکو FC-SC

Tramco Fiber Optic Patch Cord, SM, FC-SC, DX, 30m

پچکورد فیبر نوری مالتی مود ۳ متری فول FBDM-LC-LC-3M

FULL FO Patch Cord, Multimode, LC-LC, 3M, Duplex

بیشتر بخوانید

فیبر نوری به فناوریی اطلاق می شود که اطلاعات را بصورت پالس های نور در امتداد فیبر شیشه‌ای یا پلاستیکی منتقل می‌کند. یک کابل فیبر نوری می‌تواند حاوی تعداد متفاوتی از این فیبر های شیشه‌ای باشد از یک تا چند صد تار فیبر نوری.